Projecten in beeld

Project houten:

3 dubbele Premium laadzuilen gemonteerd bij een kantoren verzamelgebouw.

De wens van de eigenaar van het gebouw was dat uitsluitend huurders gebruik kunnen maken van de oplaadpunten.

Uiteraard moet wel de stroom verrekend worden, dit hebben wij dus zo ingericht.

De eigenaar van de laadpunten heeft bij ons een account aangemaakt waarop wij de oplaadpunten gekoppeld hebben.

Voor de oplaadpunten hebben we een tarief ingesteld en een besloten laadgroep gemaakt, hier kunnen dus uitsluitend door ons geselecteerde gebruikers laden.

De huurders van dit gebouw hebben ook een account aangemaakt en hebben van ons de laadpassen ontvangen.

Met deze laadpassen kan dus hier en ook openbaar geladen worden.

Project Houten
Bouw lader